Bidden is belangrijk. In de Bijbel lezen we dat er veel wordt gebeden en vaak wordt er opgeroepen tot  gebed. In Handelingen staat dat het gebed een belangrijke plaats heeft in het leven van de gemeente.

 

 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan gebed (Handelingen 1:14)

 

Gebed is de motor van de gemeente. Zonder gebed komt de kerk droog te liggen. Naast persoonlijk gebed is ook het gezamenlijke gebed belangrijk. Gezamenlijk gebed verbindt ons niet alleen met de Vader maar ook met elkaar. Het gebed voor en met elkaar doet ons beseffen dat we broeders en zusters zijn. Samen willen we Hem danken, loven en prijzen. Samen willen we onze schuld belijden en samen leggen we onze zorgen, verdriet en vreugde aan Hem voor.

 

Gelooft u dat aanhoudend gebed verandering kan geven?

Verlangt u ernaar om meer van Hem te zien?

 

Bid dan met ons mee: Kom dan naar één van de gebedsuren.

  • Zondagmorgen voor de samenkomst om 9:40 uurn in één van de lokalen.
  • Tweede woensdagavond van de maand in de Open Hof Kerk.
  • Iedere 1e woensdagavond van de maand is er op de Openhuisgroep van Hans en Thea van Pel in Zwijndrecht gebedsuur van 20:00 tot 21:00 uur (hansenthea@forwardgrace.nl)