HOE HET BEGON …..

Vanaf de eerste helft van 2012 kwam een aantal echtparen als broeders en zusters thuis bij elkaar. Zij hadden in de eerste plaats hun liefde voor de Here Jezus gemeenschappelijk, maar daarnaast hielpen en troostten zij elkaar.

Praten, lofprijs, Bijbelstudie en gebed waren de centrale elementen van hun samenzijn.

De laatste maanden van dat jaar vroegen meerdere broeders en zusters of zij ook mochten komen. Zo ontstond al spoedig een min of meer vaste huisgroep, die twee keer per maand op een vaste dag samenkwamen.

De eerste maanden van 2013 ontstond een explosieve groei. De oorspronkelijke groep wilde een plaats van rust en herstel bieden en geen “nee” afgeven aan mensen, die graag wilden komen.

In het voorjaar kwamen zoveel belangstellenden, dat de huiskamer te klein werd. Een oplossing werd gevonden door het huren van een ruimte in Papendrecht. Tot veler verbazing bleek die ruimte op de eerste avond al te beperkt.

 

Snelle groei

Gelet op de snelle groei van het aantal broeders en zusters dat samen wilde komen, werd besloten om vanaf Goede Vrijdag en Pasen formele samenkomsten te houden. Het bleek dat de gehuurde ruimte in het wijkcentrum Kubiek in Zwijndrecht, maar juist voldoende was om alle mensen plaats te bieden.

In april 2013 werd een zogenaamd “kernteam” van tien broeders en zusters (vijf echtparen) gevormd om antwoord te kunnen geven op de ontwikkelingen en de noodzakelijke structuren en voorzieningen aan te brengen. Dat team, inmiddels “oudstenteam” geheten, bestaat voor het overgrote deel uit de al eerder genoemde oorspronkelijke groep.

Aanvankelijk werden de samenkomsten ’s middags gehouden. Vanaf mei bleek het mogelijk om de diensten om 10.00 uur te laten beginnen. Naast de samenkomsten, die vanaf mei 2013 één keer per twee weken werden gehouden, werden twee keer per maand Bijbelstudies gehouden met een zoveel mogelijk informeel karakter, waarin plaats was voor persoonlijke inbreng en voor persoonlijk gebed.

De samenkomsten bestaan uit drie delen:

  1. het loven en prijzen van onze Heer,
  2. de verkondiging van het Woord,
  3. tijd om onder het genot van eten en drinken te bouwen aan de onderlinge relatie.
Samenkomsten en Naam

Eind juni 2013 kon de naam van de nieuwe gemeente worden bekendgemaakt. De naam is: FORWARD & GRACE.

Vanaf september 2013 komen we elke zondag samen. Verder zijn er OpenHuis groepen gevormd, die één keer per maand bij elkaar kunnen komen en wordt er één keer per maand een avond voor Bijbelstudie gehouden.

Het accent, dat door de oorspronkelijke groep werd gelegd: troost, herstel, veiligheid, rust, bemoediging en vrijheid is en blijft vooralsnog een markant deel van onze gemeenschap.

Toekomst

We zijn benieuwd hoe we ons verder zullen ontwikkelen. Het is bijzonder, dat tot op de dag van vandaag géén activiteiten zijn ondernomen om de gemeente in aantal te laten groeien. We weten slechts dat we – aansluitend op de naam – door genade en in genade voorwaarts zullen gaan met het doorgeven van Gods genade voor ieder, die het maar wil horen.

Hoe dit begon …weet u nu. We houden u op de hoogte van “hoe het verder ging”.