Leiderschap

We mogen met een oudstenteam leiding geven aan deze gemeente. We geloven in een meervoudig leiderschap. Een leiderschap waarin niemand meer of minder is, maar waarin we met elkaar leiding geven vanuit de veelkleurigheid van persoonlijkheden.

 

Dienend leiderschap

We geloven in dienend en faciliterend leiderschap. Jezus liet ons zien dat leiders niet moeten heersen maar mogen dienen. Zij bieden de ruimte en de mogelijkheden aan mensen om tot hun bestemming te komen. Het welzijn van de gemeente en gemeenteleden staat centraal. Het leiderschap staat borg dat het evangelie van Jezus centraal blijft staan, maar stimuleert ook een atmosfeer van liefde en betrokkenheid binnen de gemeente.

In dit alles is het leiderschap, wat Jezus ons voorleefde, onze inspiratie.

 

Het oudstenteam

Het leiderschapsteam bestaat uit:

Piet en Annemiek van den Oever

René en Netty Verburg

Albert en Mariska Hofstede

Seth en Naomi Vogel

Danny en Margo Dane