LEVEN – DELEN – GETUIGEN

 

LEVEN

Jezus zei: Ik ben gekomen om hen leven te geven in al zijn volheid (Joh 10:10). Bij Hem kan het leven een rijk leven zijn ondanks bergen en dalen.

 

DELEN

En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (I Tim 6:18) We willen uitreiken naar de nood in deze maatschappij en daar een helpende hand zijn.

 

GETUIGEN

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen, en jullie zullen getuigenis van mij afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja, tot in de verste delen van de wereld.’ (Hand. 1:8 GNB)

Door ons leven willen we laten zien wie Jezus is en dat Hij de hoop voor deze wereld is!