We willen onszelf positioneren als een evangelische gemeente.

In onze gemeente geloven we dat verstand, kennis en beleven een plek mogen hebben. We vinden ons fundament in Gods Woord en vinden kennis van het Woord en gezond en gedegen onderwijs belangrijk. De dingen die we doen willen we funderen op Gods Woord. Daarnaast geloven we dat geloof ook te maken heeft met beleving. We hebben een levende God die een relatie met ons wil aangaan. In een relatie hoort  ook beleving.

 

Aanbidding

In onze samenkomsten en bijeenkomsten zal dus ook beleving een plek hebben. In onze zangdiensten zal ruimte zijn om aanbidding te uiten. Ieder mag zich hierin vrij voelen om zich op zijn/haar manier te uiten  in aanbidding. In de zangdiensten zal er ruimte zijn voor samenzang, maar ook voor vrije aanbidding om God groot te maken. Wij verlangen ernaar dat onze zangdiensten meer zijn dan alleen liederen zingen maar ook een moment zullen zijn om God te ontmoeten en aanbidden.

 

Dopen & opdragen

Wij geloven in de volwassen doop. In onze ogen geeft de Bijbel aan dat er de volgorde is: Bekering en daarna dopen. In onze ogen kan een kind de keuze van bekering niet maken. Dit is voor ons een reden dat wij geen kinderen zullen dopen. Hiermee willen we niemand veroordelen maar wel duidelijk aangeven waar ons standpunt ligt. Toen Jezus geboren werd, werd hij door zijn ouders meegenomen naar de tempel en aan de Here voorgesteld. Dat is wat wij willen doen met opdragen. Als een kind geboren is zullen we samen met de ouders en de gemeente dit kind in de dienst aan de Here voorstellen en een zegen over zijn/haar leven vragen.

Om deelnemer te zijn van de gemeente is de doop niet vereist. Iedereen is welkom in het gezin van God. We willen ook dat de doop een keus van het hart is en geen voorwaarde om bij het gezin te horen.

De visie van de gemeente is volwassen doop. Daarom vinden we het belangrijk dat leidinggevenden die mee visie maken en leiding aan een team geven de visie op volwassen doop delen en zich volwassen laten dopen. Uiteraard kunnen we hier zorgvuldig en open met elkaar over praten.

 

Gaven van de Heilige Geest

Wij geloven in de gaven van de Heilige Geest en willen deze gaven ook de ruimte geven. We geloven in tongentaal en profetie binnen de Bijbelse kaders van het gemeente zijn. Op een zorgvuldige manier willen we ook ruimte gaan geven aan deze dingen.

 

Genezing

We geloven in een God van wonderen. We geloven voor 100% in een God die kan genezen maar ook in een God die ons door de diepte heen kan leiden en ons niet alleen laat staan.

In onze gemeente is dus ruimte om te bidden voor genezing maar we willen ook naast mensen staan in hun lijden.