@HOME groep Zwijndrecht.

Dat we als gelovigen uit de heidenen de God van Israël mogen dienen blijft ons verbazen. Als OpenHuis groep willen we dit doen door samen te zingen, te delen en te bidden. Met elkaar zoeken we wat God ons te zeggen heeft door zijn Woord en Geest. We bemoedigen elkaar, troosten elkaar en helpen elkaar. Niemand wil over de ander heersen, maar samen willen we elkaar dienen vanuit de liefde die we van God ontvangen hebben.

Zo op papier klinkt dat natuur heel mooi en vroom, maar in werkelijkheid is dat niet altijd even makkelijk. Gelukkig hebben we een God die vergeeft en met elkaar mogen we dat keer op keer beleven als we samen het avondmaal vieren.

Hartelijk welkom en zijn shalom toegewenst,

Hans en Thea

hans.thea@forwardgrace.nl

Adres: Walraven van Hallstraat 30, 3333 BZ Zwijndrecht.
1e woensdag gebedsuur van 20:00 tot 21:00 uur.
3e woensdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur.

@HOME groep Zwijndrecht (2).

Vanuit de OpenHuis groep in H.I.-Ambacht komt deze kring nu samen bij ons thuis in Zwijndrecht.

Onze kring wil zich graag toeleggen op saamhorigheid, vertrouwen en gezelligheid.
We willen dit doen op een afwisselende manier, zodat er voor iedereen ruimte is zich op zijn/haar gemak te voelen en de Liefde, die God ons geeft, te ervaren met en voor elkaar.
Genieten van de veelkleurigheid die onze Schepper in ons heeft gelegd.

We nodigen je van harte uit bij ons thuis en hopen je te ontmoeten op de 1e woensdagavond van de maand.

Tot ziens,

Ed en Ria Nieuwenburg
ed.ria@forwardgrace.nl

Adres: Fransen van de Puttestraat 1, 3332 HH Zwijndrecht.
1e woensdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur.

@HOME groep Papendrecht.

Wat is voor ons belangrijk in de ontmoetingen met elkaar in de OpenHuis groepen:

– Met elkaar delen wat God heeft gedaan en nog steeds doet.
– God groot maken.
– De veelkleurige wijsheid van God met elkaar delen.
– De overweldigend grote liefde van Jezus Christus beter leren kennen.
– Als een huisgezin voor elkaar zorg dragen.
– Ruimte bieden aan de werkingen van de Heilige Geest, die ons wil leiden.

U bent van harte welkom bij onze OpenHuis groep in Papendrecht.

Bernard en Aukje Renooij
bernard.aukje@forwardgrace.nl

Adres: Pieter Brueghelstraat 24, 3351 VK Papendrecht.
3e woensdag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur.

@HOME groep Dordrecht.

De kring in Dordrecht komt elke eerste en derde donderdag van de maand wij elkaar vanaf 19:45 uur, afwisselend bij Jan en Sjanneke van de Graaf, of Sjoerd en Marlies van Noort.

Wat vinden wij belangrijk? Het doen van Bijbelstudie, het samen optrekken met elkaar, elkaar dienen, steunen, voor elkaar bidden, delen, Christus zichtbaar zien worden in ons allemaal, groeien, openheid en echtheid, veiligheid, verbondenheid en samen als één familie / één gezin zijn.

Mooie punten waar we elkaar in kunnen vinden en wat we echt met elkaar vorm willen geven. Daarom hebben we ook gekozen om geen vaste kringleiders te hebben.

En voor iedereen: van harte welkom op de volgende kringavond! We zien naar je uit!
Mocht vervoer een probleem zijn om naar de kringavonden te komen, laat het ons dan weten, dan zoeken we een oplossing!

Voor meer info kun je één van ons bellen:
Marlies van Noort:  078-7501543
Sjanneke van de Graaf:  078-8796209
Of mail naar: marlies.sjanneke@forwardgrace.nl

Adres:
Jan en Sjanneke: Reeweg Zuid 32a, 3317 NH Dordrecht.
Sjoerd en Marlies: Assumburg 119, 3328 BD Dordrecht.

1e en 3e donderdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur.

@HOME groep Jonge Gezinnen.

In januari 2015 is er binnen de gemeente gestart met de OpenHuis groep Jonge Gezinnen.

De kring bestaat uit ouders met jonge kinderen. Op elke kringavond is er ruimte voor aanbidding en gebed, en behandelen we een onderwerp waarin verschillende aspecten van het huwelijk en het ouderschap worden besproken en de uitdagingen waar we op dat moment voor staan. We staan elkaar bij en zorgen voor elkaar en daarnaast delen we vreugdevolle momenten met elkaar. Hoogtepunt is het jaarlijkse weekendje weg. Met alle gezinnen!
De kringavond is telkens bij een ander gezin thuis.

Wij, Menno en Hilda, zijn al vanaf het begin betrokken bij deze kring, en sinds mei 2016 als kringleiders.
We zijn de trotse ouders van dochters Sarah en Benthe.
Onze trouwtekst “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen” (Jozua 24:15), staat centraal in ons leven en dat is ook ons verlangen binnen én buiten de gemeente.

Wil je ook deelnemen aan deze groep, of wil je een keer komen kijken, laat ons dat dan even weten.

Groeten,
Menno en Hilda Zomerhuis
menno.hilda@forwardgrace.nl

Adres: Zeemanstraat 45, 2984 ES, Ridderkerk
1e en 3e woensdag van de maand van 20:00 tot 22:00 uur.

@HOME groep Jonge Gezinnen 2.

Wij zijn Abe en Mirjam Baardman en we mogen genieten van 3 dochters. We hebben een hart voor God en willen onze passie graag delen met andere. We willen een jong gezinnen kring starten met als doel God beter leren kennen en elkaar leren kennen. We willen een thuis kunnen zijn voor jonge gezinnen. Niet alleen de woensdagavond 1 x in de twee weken, maar we willen een kring zijn waarin we elkaar dienen en waarin we voor elkaar klaar staan, weten wat er leeft. Op de bres voor elkaar staan in gebed. Spreekt je dit aan, ben je een gezin met jonge kinderen, voel je welkom!

Abe en Mirjam Baardman

Locatie @home groep: Guldenweg 5, 3341CJ, Hendrik Ido Ambacht.

@HOME groep Plus.

Dit jaar willen we starten met een groep op woensdagmorgen. Dit is een nieuw op te starten groep voor mensen die graag op woensdag-morgen bij elkaar willen komen. Mensen op leeftijd en mensen die overdag tijd hebben.

Een tijd om met elkaar relatie te bouwen en te verdiepen.

John en Anna Oei zullen deze groep gaan leiden.

John en Anna Oei

Locatie @home groep: Kerkgebouw Forward Grace, Walraven van Hallstraat 2, 3333BZ, Zwijndrecht

@HOME groep Mannen.

Het doel is mannen tot hun recht laten komen en hen helpen om hun plek in hun gezin en de gemeente

in te nemen. Met maximaal 7 mannen rond een kampvuur zitten en praten over de vragen die we hebben over van alles en nog wat. Wie ben je als man, wat is je rol en hoe gaan we met dilemma’s om die we tegenkomen?

Heb je belangstelling om mee te doen, laat het weten. Dan kijken wij waar en wanneer je bij een groep kan aansluiten.

Info: Kees Neven kampvuur@forwardgrace.nl

Welkom in onze @HOME groepen!

De OpenHuis groepen vervullen een belangrijke rol in de onderlinge contacten. Door in kleine groepen elkaar te ontmoeten ontstaan diepe en warme relaties. Deel zijn van de eenheid van het lichaam van Christus. Het is deze eenheid met Jezus die heel verschillende mensen met elkaar verbindt. Dat vieren we niet alleen in onze diensten op zondag, maar dus zeker ook doordeweeks in de Open Huisgroepen.

 

Frequentie.

Deze groepen komen minimaal eens per maand samen. Elke 1e en 3e woensdag van de maand komen we op verschillende adressen samen om onze relatie met God en met elkaar te verdiepen. De groep Nieuwenburg in Zwijndrecht komt de 1e woensdag samen, de groep in Papendrecht de 3e woensdag en de groep in Dordrecht elke 2e en 4e donderdag van de maand.
Samen koffiedrinken, Bijbelstudie of aanbidding; alle groepen hebben een eigen karakter, maar ze hebben één gezamenlijk doel: de Heer groot maken en omzien naar elkaar.

 

Locaties.

Er zijn OpenHuis groepen in: Zwijndrecht, Zwijndrecht (2)PapendrechtDordrecht en Jonge Gezinnen in Hendrik-Ido-Ambacht.
U bent van harte welkom in een van deze groepen.