Pastorale zorg binnen Forward & Grace

Jesaja 61: 1-3
De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurende te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hen geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdelied in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.

Binnen Forward & Grace zien wij pastoraat in de breedste zin van het woord:
omzien naar elkaar via persoonlijke zorg.

Persoonlijke zorg kan op diverse manieren worden ingevuld.
Bijvoorbeeld in het derde deel waar we als deelnemers contact met elkaar hebben en elkaar bemoedigen.
Daarnaast zijn er de open huisgroepen waar we als deelnemers van de gemeente elkaar op een  persoonlijker manier kunnen bemoedigen en kunnen omzien naar elkaar.
Daarnaast kan de open huisgroepleiders daar waar nodig in een persoonlijk gesprek dieper op een nood ingaan.

Indien gewenst kan er beroep worden gedaan op het pastorale  team van de gemeente.
Het  pastorale team wordt aangestuurd door Frank en Petra van Dormolen.

frank-en-petra
Frank en Petra van Dormolen (pastoraat@forwardgrace.nl)

Naast het coördineren van de pastorale aanvragen zijn zij zelf ook beschikbaar voor het bieden van pastorale zorg.
Zij zullen diegene die specifiek een vraag hebben voor het Vrouwenpastoraat doorverwijzen naar Karin de Roon en Mariska Hofstede die zich hier voor inzetten.