Onze uitgangspunten:

 

 1. Ons fundament
 2. Ons fundament is de Bijbel, Gods woord. Onze drijfveer is de wetenschap dat Jezus, de Zoon van God, voor ons gestorven is aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Hij heeft door zijn dood en opstanding de weg naar God geopend. Daardoor zijn onze zonden vergeven  en  hebben we eeuwig leven. Door de Heilige Geest kunnen we Gods betrokkenheid ervaren in ons dagelijks leven. Als gemeente voelen we ons verbonden met Gods volk Israël.

 3. We zijn gezin
 4. Een gezin is betrokken op elkaar, heeft oog voor elkaar en helpt elkaar. In een gezin is veiligheid en kun je jezelf zijn. Ieder mens is waardevol en uniek met een unieke bestemming. Een gezin brengt een omgeving waarin kinderen mogen groeien en ontwikkelen. Wij allemaal zijn Gods kinderen en de gemeente mag een beeld van Zijn gezin zijn waar we in opgroeien.

   

 5. We willen dienen
 6. Wij geloven in dienen. Jezus zelf gaf ons dit voorbeeld. Hij leefde niet voor zichzelf maar voor de ander. Zoals Hij zijn leven gaf willen wij elkaar dienen en de maatschappij dienen. We willen dienen door betrokkenheid op elkaar maar ook door met elkaar de schouders eronder te zetten.

   

 7. We staan midden in de maatschappij
 8. Als gemeente staan we midden in de maatschappij, met beide benen op de grond en willen daar op relevante manieren laten zien dat het geloof in Jezus de hoop is voor deze wereld. We willen van betekenis zijn in deze maatschappij en dus van waarde zijn voor de mensen om ons heen. We willen uitreiken waar nood of hulp nodig is.

   

 9. We hebben een boodschap
 10. We hebben een boodschap van HOOP. Bill Hybels zei ooit: De kerk is de enige hoop voor deze wereld. We willen een gemeente zijn die hoop, troost en nieuw perspectief biedt in alle seizoenen van het leven. Waar je ook doorheen gaat, wat er ook gebeurt. Deze boodschap vinden we in de Bijbel en willen we op relevante manieren bekend maken aan deze wereld.

 

Download hier onze geloofsbelijdenis