Visie 2014 – 2015

 

We zijn inmiddels een jaar op weg en met Gods hulp hebben we de gemeente mogen bouwen. Het eerste jaar is een jaar van pionieren geweest. Het komende jaar wordt een jaar van verstevigen, structureren en verder uitbouwen. Ook hier zal pionieren nog steeds een kernwoord zijn. We geloven dat God hierin de weg zal wijzen.

 

Groei

We geloven in groei. Alles in de schepping groeit en zo geloven we dat ook de gemeente mag groeien. Voor ons kent groei meerdere aspecten. We geloven in groei als verdieping. Dit betekent dat we mogen groeien in discipelschap [het volgen van Jezus]. Groei in het leren kennen van God en ontwikkeling van de gaven van de Heilige Geest en van de talenten die God in ons gelegd heeft. Groei in relatie, het voor elkaar zorgen en elkaar zien. Groei in aanbidding, kennis van Gods Woord en de werkingen van de Heilige Geest. Maar ook geloven in lijn met het zendingsbevel van Jezus dat we mogen groeien doordat mensen, die Jezus nog niet kennen, tot geloof zullen komen.

 

Relatie

In onze gemeente zal relatie altijd een belangrijk onderdeel zijn. Hieraan willen we ook het komende jaar verder bouwen. We erkennen de diversiteit van mensen. Mensen verschillen in karakter en interesses. Dat mag ook zichtbaar zijn in het karakter en de vorm van OpenHuisGroepen. Daarom zullen de OpenHuisGroepen in de loop van de tijd deze verschillen gaan weerspiegelen.

We willen de Huisgroepen de plaats laten zijn waar diepere relatie gebouwd worden en waar mensen elkaar helpen om te groeien naar het beeld van Jezus. Ook ons derde deel (de tijd na de samenkomst) willen we aandacht blijven geven. We willen nieuwe vormen gaan vinden, waardoor niemand tijdens het derde deel buiten de boot valt. Waar ook nieuwe bezoekers gezien worden en waar bemoedigende gesprekken plaatsvinden en contacten worden gelegd. Ook voor onze kinderen, jeugd en tieners vinden we dit belangrijk. Hierop zullen de kinderdiensten, maar ook het jeugd- en tienerwerk, afgestemd worden.

 

Woord & Aanbidding

Het Woord en Aanbidding zijn belangrijke pijlers in onze diensten. We geloven dat God door zijn Woord tot ons wil spreken en ons op een praktische manier wil leren om op Jezus te lijken. Onze visie is dat de predikingen praktisch en gefundeerd op de bijbel moeten zijn. Daarnaast vinden we aanbidding belangrijk. We willen de samenzang geen ”liedjes zingen” laten zijn. We verlangen er naar dat we een tijd van aanbidding mogen hebben, waarin we het hart van God mogen aanraken en Hem ook mogen ervaren in ons leven. Er is ruimte om ons hart naar Hem te uiten.

 

Ruimte voor de Heilige Geest

We willen ruimte geven aan de Heilige Geest. Een samenkomst is een ontmoeting met God. Daarin willen we Hem dan ook de ruimte geven. In onze diensten zal er regelmatig ruimte zijn voor vrije aanbidding, profetie (getoetst aan Gods Woord) en persoonlijk gebed tijdens een uitnodiging.

 

Creativiteit

We willen ruimte geven aan creativiteit. Met elkaar ideeën ontwikkelen en mensen de gelegenheid geven om in hun eigen kleur uiting te geven aan hun geloof. God heeft in ieder mens iets unieks gelegd!

 

Visie op gemeentegroei

We zijn in het afgelopen jaar fors gegroeid. We geloven dat de deuren van een gemeente altijd open moeten staan voor nieuwe mensen. Met het groeien van de gemeente willen we altijd in het oog blijven houden dat relatie en onderlinge betrokkenheid zeer belangrijk zijn. Hiervoor zullen we als oudstenteam dan ook de stappen ondernemen. We staan open voor kerkplanting. Als iemand uit de gemeente zich daartoe geroepen voelt, zullen we met elkaar open in gesprek gaan om te kijken wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn.